2019-02-02

Poszukiwani kandydaci na Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

Urząd Miasta Racibórz ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Na aplikacje czekamy do 13 lutego. Dokumenty można dostarczyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz lub za pośrednictwem poczty.

Kto może się ubiegać o to stanowisko? Aspirujący do pełnienia funkcji Naczelnika WEKiS muszą legitymować się m. in. co najmniej wyższym wykształceniem, trzyletnim stażem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, obywatelstwem polskim. Kandydaci muszą także przedstawić na piśmie swoją koncepcję realizacji zadań gminy w zakresie edukacji, kultuiry i sportu na bazie stosowanych w Raciborzu rozwiązań organizacyjnych oraz wewnętrznego regulaminu wydziału.

Wśród dodatkowych wymagań znajduje się m. in. znajomość ustaw: Karta Nauczyciela, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o sporcie i o systemie informacji oświatowej.

Wymagane dokumenty, które należy zamieścić wraz ze swoim podaniem to:

1) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2 ) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa
w pkt. I ppkt. 1b ogłoszenia - w przypadku jej prowadzenia,

5) koncepcja realizacji zadań Gminy przypisanych do wykonania w zakresie edukacji, kultury i sportu, o której mowa w pkt. I ppkt. 1c ogłoszenia,

6) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( t..j. Dz. U z 2018 r. poz. 1260)

11)oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu powiadomienia o zakwalifikowaniu się do postępowania kwalifikacyjnego

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz.


Ogłoszenie w pełnym kształcie jest możliwe do pobrania na:

https://www.raciborz.pl/urzad/aktualnosci_lista/Poszukiwani-kandydaci-na-Naczelnika-Wydzialu-Edukacji-Kultury-i-Sportu/idn:7077

Fot.arch.red.

/ raciborz.pl /

fotorelacja  959
fotorelacja  957
fotorelacja  958
fotorelacja  972


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2020 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).